Træningsmetoder

Træningsmetoder

Jeg arbejder udelukkende efter positive indlæringsprincipper. Dette betyder, at hunden roses for ønsket adfærd og ignoreres ved uønsket adfærd.


Vi arbejder med lystbetonet samarbejde, lærer at motivere hunden ved brug af stemme og eget kropssprog og belønner med godbidder.


Under indlæringen har vi særlig fokus på godbidder. Ved brug af godbidder ”manipulerer” vi hunden til at slappe af, da tyggebevægelsen virker stimulerende og afstressende på hunden. Desuden forsvinder godbidden, når den er spist, hvorimod genstande som bolde eller trækketov konstant vil være i hundens synsfelt og dermed køre hunden op, så den kan have svært ved at koncentrere sig om ejeren og den igangværende øvelse.


For at kommunikere bedst muligt med vores hunde og dermed også skabe de bedste indlæringsbetingelser, benytter vi os af både hånd-, lyd- og kropssignaler i træningen. Ulve kommunikerer op til 95% vha. kropssprog og mimik og kun 5% vha. lyd. I den adfærd enhver domesticeret hund udviser, er der 80-85% af ulvens ophav.


Ved at kombinere de forskellige signaler skaber vi forståelse hund og ejer imellem og hurtige, gode resutater.